הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


מבוא להסתברות


העולם שבו אנו חיים הוא עולם הסתברותי. החל מהטלות מטבע וכלה בניתוח מחירי מניות בבורסה או תימחור כרטיסי טיסה. תחום האלגוטרידינג למשל, מסחר מניות בעזרת אלגוריתמים הינו תחום המתבסס באופן עמוק על תהליכים אקראיים ועבורו נדרש ידע מעמיק בהסתברות. תלמידים המסיימים את התואר עם הבנה טובה בהסתברות יכולים למצוא מגוון אפשרויות תעסוקה מעניינות ביותר בתעשיה.

בקורס מבוא להסתברות של YegerMaster נעבור על יסודות ההסתברות כדי לקבל מושג טוב יותר וכלים להמשך הדרך ולאחר מכן, בדומה לקורסי החדו"א נגדיר את המשתנה X שבעזרתו נבצע את האנליזה. כאן המשתנה מקבל צורה מעט שונה ואפילו שם שונה - משתנה מקרי. אבל כך או כך, נלמד לעבוד איתו, ובעזרתו נוכל להבין תהליכים מרובי אקראיות.

השיעורים ברורים ומקיפים, התרגילים מגוונים כדי לקבל תמונה רחבה ומעבר לכך, מתומצתים, כך שבתהליך הלמידה תנצלו את זמנכם בצורה המירבית ומדוייקת. אל תשרפו שעות מול מסך או בכיתה, ניתן להבין את עקרונות ההסתברות בצורה ברורה.

בהצלחה!תוכן הקורס

1.  יסודות ההסתברות

1.1  תורת הקבוצות
  הקדמה לתורת הקבוצות
  שייכות והכלה תרגיל 1
  שייכות והכלה תרגיל 2
  פעולות על קבוצות
  פעולות על קבוצות תרגיל 1
  פעולות על קבוצות תרגיל 2
  פעולות על קבוצות תרגיל 3
  קבוצות נוספות
  קבוצות תרגיל 1
  
קבוצות תרגיל 2
  
קבוצות תרגיל 3
  קבוצות תרגיל 4
  קבוצות תרגיל 5
  שיוויון קבוצות הקדמה
  שיוויון קבוצות תרגיל 1
  שיוויון קבוצות תרגיל 21.2  יסודות ההסתברות א'
  מרחב המדגם
  מרחב המדגם תרגיל 1
  מרחב המדגם תרגיל 2
  מרחב המדגם תרגיל 3
  מרחב המדגם תרגיל 4
  מרחב המדגם תרגיל 5
  מרחב המדגם תרגיל 6
  מרחב המדגם תרגיל 7
  מרחב הסתברות
  מרחב הסתברות תרגיל 1
  מרחב הסתברות תרגיל 2
  מרחב הסתברות תרגיל 3
  מרחב הסתברות תרגיל 4
  מרחב הסתברות תרגיל 5
  פעולות על מאורעות
  פעולות על מאורעות תרגיל 1

  פעולות על מאורעות תרגיל 2
  פעולות על מאורעות תרגיל 3
  פעולות על מאורעות תרגיל 4

1.3  יסודות ההסתברות ב'
  משפטים
  תרגיל 1
  תרגיל 2
  תרגיל 3
  תרגיל 4
  תרגיל 5
  תרגיל 6
  מאורעות זרים
  מאורעות זרים תרגיל 1
  מאורעות זרים תרגיל 2
  מאורעות זרים תרגיל 3
  מאורעות זרים תרגיל 4

1.4  קומבינטוריקה
  הקדמה לקומבינטוריקה
  קומבינטוריקה הרחבה
  תרגיל חימום 1
  תרגיל חימום 2
  תרגיל חימום 3
  תרגיל חימום 4
  תרגיל חימום 5
  תרגיל מרכזי 1
  תרגיל מרכזי 2 
  תרגיל מרכזי 3
  הקדמה לבינום של ניוטון 
  הבינום של ניוטון תרגיל 1
  הבינום של ניוטון תרגיל 2
  הבינום של ניוטון תרגיל 3

1.5  קומבינטוריקה בהסתברות 
  קומבינטוריקה בהסתברות
  תרגיל 1
  תרגיל 2
  תרגיל 3
  תרגיל 4
  תרגיל 5
  פרדוקס יומולדת 1
  פרדוקס יומולדת 2
  פרדוקס יומולדת 3


2.  הסתברות מתקדמת

2.1  הסתברות מתקדמת א'
  הסתברות מותנית
  הסתברות מותנית תרגיל 1
  הסתברות מותנית תרגיל 2
  הסתברות מותנית תרגיל 3
  הסתברות מותנית תרגיל 4
  הסתברות מותנית תרגיל 5
  הסתברות מותנית תרגיל 6
  הסתברות השלמה
  הסתברות השלמה תרגיל 1
  הסתברות השלמה תרגיל 2
  הסתברות השלמה תרגיל 3
  הסתברות השלמה תרגיל 4

2.2  הסתברות מתקדמת ב'
   תלות בין מאורעות
  תלות בין מאורעות תרגיל 1
  תלות בין מאורעות תרגיל 2
  תלות בין מאורעות תרגיל 3
  תלות בין מאורעות תרגיל 4
  תלות בין מאורעות תרגיל 5
  תלות בין מאורעות תרגיל 6
  סיכום
  שאלות סיכום 1
  שאלות סיכום 2
  שאלות סיכום 3
  שאלות סיכום 4
  שאלות סיכום 5
  מונטי הול 1
  מונטי הול 23.  משתנה מקרי בדיד


3.1  משתנה מקרה בדיד
  משתנה מקרה בדיד הקדמה
  משתנה מקרה בדיד תרגיל 1
  משתנה מקרה בדיד תרגיל 2
  משתנה מקרה בדיד תרגיל 3
  משתנה מקרה בדיד תרגיל 4
  התפלגות הקדמה
  התפלגות תרגיל 1
  התפלגות תרגיל 2
  התפלגות תרגיל 3
  התפלגות מצטברת
  התפלגות מצטברת תרגיל 1

3.2  התפלגויות חשובות א'
  התפלגויות חשובות
  התפלגות ברנולי
  התפלגות ברנולי תרגיל 1
  התפלגות בינומית 
  בינומי תרגיל 1
  בינומי תרגיל 2
  בינומי תרגיל 3
  בינומי תרגיל 4
  בינומי תרגיל 5
  בינומי תרגיל 6
  התפלגות גיאומטרית הקדמה
  התפלגות גיאומטרית תרגיל 1
  התפלגות גיאומטרית תרגיל 2
  התפלגות גיאומטרית תרגיל 3
  התפלגות גיאומטרית תרגיל 4

3.3  התפלגויות חשובות ב'
  התפלגות בינומית שלילית הקדמה
  התפלגות בינומית שלילית תרגיל 1
  התפלגות בינומית שלילית תרגיל 2
  התפלגות היפר גיאומטרית הקדמה
  התפלגות היפר גיאומטרית תרגיל 1
  התפלגות היפר גיאומטרית תרגיל 2
  התפלגות אחידה
  התפלגות אחידה תרגיל 1
  התפלגות פואסון הקדמה
  התפלגות פואסון תרגיל 1

3.4  התוחלת
  התוחלת הקדמה
  תוחלות חשובות
  התוחלת תרגיל 1
  התוחלת תרגיל 2
  התוחלת תרגיל 3
  התוחלת תרגיל 4
  התוחלת תרגיל 5
  התוחלת תרגיל 6
  התוחלת תרגיל 7
  שונות וסטיית תקן
  שונות וסטיית תקן תרגיל 1
  שונות וסטיית תקן תרגיל 2


4.  משתנה מקרי רציף

4.1  משתנה מקרי רציף
  משתנה מקרי רציף
  משתנה מקרי רציף תרגיל 1
  משתנה מקרי רציף תרגיל 2
  התפלגות אחידה
  התפלגות אחידה תרגיל 1
  התפלגות אחידה תרגיל 2
  התפלגות אחידה תרגיל 3
  התפלגות מעריכית הקדמה
  התפלגות מעריכית תיאור גרפי
  ה
תפלגות מעריכית תרגיל 1 

  התפלגות מעריכית תרגיל 2
  התפלגות מעריכית תרגיל 3 א'
  התפלגות מעריכית תרגיל 3 ב'
  התפלגות מעריכית תרגיל 4
  התפלגות הנורמלית
  התפלגות נורמלית תרגיל 1
  תוחלת של משתנה רציף
  התוחלת תרגיל 1
  התוחלת תרגיל 2
  התוחלת תרגיל 3
  התוחלת תרגיל 4


5.  התפלגות משותפת

5.1  התפלגות דו מימדית

  משתנה מקרי דו מימדי הקדמה
  
דו מימדי בדיד תרגיל 1 

  דו מימדי בדיד תרגיל 2

  דו מימדי בדיד תרגיל 3 
  דו מימדי בדיד תרגיל 4 
  משתנה מקרי דו מימדי רציף
  דו מימדי רציף תרגיל 1
  דו מימדי רציף תרגיל 2
  דו מימדי רציף תרגיל 3
  תוחלת של משתנה מקרי דו מימדי
  תוחלת 
דו מימדי תרגיל 1

  תוחלת דו מימדי תרגיל 2

  תוחלת דו מימדי תרגיל 3


5.2  תלות בין משתנים מקריים 

  תלות בין משתנים מקריים  
  תלות בין משתנים מקריים תרגיל 1
  תלות בין משתנים מקריים תרגיל 2
  
תלות בין משתנים מקריים תרגיל 3

  תלות בין משתנים מקריים תרגיל 4

  שונות משותפת הקדמה

  מקדם המתאם הקדמה

  מקדם המתאם תרגיל 1


6.  חוקי גבול

6.1  חוקי גבול 

  אי שיוויון מרקוב הקדמה 
  אי שיוויון מרקוב תרגיל 1
  אי שיוויון מרקוב תרגיל 2
  
אי שיוויון צ'ביצ'ב הקדמה

  אי שיוויון צ'ביצ'ב תרגיל 1

  אי שיוויון צ'ביצ'ב תרגיל 2

  אי שיוויון צ'ביצ'ב תרגיל 3

  החוק החלש של המספרים הגדולים  
  חוק 
המספרים הגדולים תרגיל 1

  חוק המספרים הגדולים תרגיל 2
  משפט הגבול המרכזי

  משפט הגבול המרכזי תרגיל 1

  משפט הגבול המרכזי תרגיל 2

  משפט הגבול המרכזי תרגיל 3
  - שיעור  לוח.
  - שיעור פרונטלי.

logo בניית אתרים