הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


            מכללת אורט בראודהקורסי יסוד

חדו"א 1 

קורס יסוד לתלמידי מדעים והנדסה.
בקורס זה נקבל כלים מתמטיים שבהם נשתמש לאורך כל התואר.
נלמד לחקור פונקציות ולהבין את התנהגותן, כן נלמד גם סדרות ואינטגרלים.


אלגברה לינארית

קורס יסוד שבו נבין איך לפתור מערכות משוואות, גם עם פרמטר, מטריצות, מטריצות הפיכות ודטרמיננטות

בנוסף נלמד על מרחבים וקטוריים, תתי מרחבים, משפט המימד, העתקות לינאריות ומטריצות לכסינות.


מתמטיקה דיסקרטית 1

קורס יסוד במתמטיקה.
נכיר את תורת הקבוצות ויחסים.
כמו-כן נלמד קומבינטוריקה בשיטות שונות בין היתר עקרון שובך היונים, הבינום של ניוטון.


חדו"א 2

קורס המשך לתלמידי מדעים והנדסה.

בקורס זה נרחיב את הבנתנו ונלמד לחקור פונקציות רבות משתנים ונתמקד בעיקר בפונקציה בת שני משתנים. 
כמו-כן נלמד אינטגרלים כפולים ומשולשים ונבין את יישומיהם והמשמעויות הפיסיקליות שלהם. כן נלמד אינטגרלים קוויים ומשטחיים.קורסים מתקדמים 

מד"ר - משוואות דיפרנציאליות רגילות

קורס מתקדם במתמטיקה בו נלמד למיין משוואות דיפרנציליות ולסווגן.

בעיקר נלמד לפתור מד"ר:

מד"ר מסדר ראשון, מד"ר מסדר שני ומערכות של משוואות דיפרנציאליות.
מד"ח - משוואות דיפרנציאליות חלקיות

קורס מתקדם לתלמידי מדעים והנדסה.

בקורס זה נקבל כלים מתמטיים מתקדמים לניתוח תהליכים פיסיקליים.
נלמד מהו המד"ח, מיון וסיווג משוואות מסדר שני.
כמו כן, נכיר את משוואת הגלים, החום ולפלס.אנליזה נומרית

קורס מתקדם במתמטיקה.
נכיר את פולינום האינטרפולציה, גזירה ואינטגרציה נומרית. וכן אינטגרציית גאוס. 
כמו-כן נכיר פתרונות נומריים למד"ר ומשוואות לא לינאריות בנוסף למערכות משוואות ושיטות איטרטיביות לפתרון מערכות.


אנליזה הרמונית

קורס מתקדם במתמטיקה.
נלמד על מרחבי מכפלה פנימית, בעיות שפה ופונקציות עצמיות.

בעיקר נתמקד בטורי פורייה, משפט דיריכלה, גרעין דיריכלה, התמרת פורייה והתמרת לפלס. פתרון מד"ר בעזרת לפלס וקונבולוציה.
מבוא להסתברות

קורס מתקדם במתמטיקה.
נלמד בצורה יסודית כיצד לחשב הסתברות. החל ממרחב מדגם ומרחב הסתברות, הסתברות מותנית ונוסחת ההסתברות השלמה וכלה במשתנים מקריים בדידים ורציפים ופונקציית התפלגות.
כן נלמד גם על התוחלת, סטיית התקן וחוקי גבול.סרטוני מבחנים לדוגמא כולל פתרונות מלאים


חדו"א 1

מבחן לדוגמא המכיל 5 שאלות ברמת מבחן, כולל פתרון מלא לכל שאלה ושאלה.

עולה בקרוב


אלגברה לינארית

מבחן לדוגמא המכיל 5 שאלות ברמת מבחן, כולל פתרון מלא לכל שאלה ושאלה.

לרכישה לחצו  כאןמד"ר - משוואות דיפרנציאליות רגילות

מבחן לדוגמא המכיל 5 שאלות ברמת מבחן, כולל פתרון מלא לכל שאלה ושאלה.

לרכישה לחצו  כאן


מתמטיקה דיסקרטית 1

מבחן לדוגמא המכיל 5 שאלות ברמת מבחן, כולל פתרון מלא לכל שאלה ושאלה.

לרכישה לחצו  כאן

לתפריט המבחנים  לחצו   כאן

logo בניית אתרים