הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


אלגברה לינארית - מכללת HITתוכן עניינים לקורס אלגברה לינארית

1. מספרים מרוכבים

הגדרת המספר המרוכב, טכניקה, שאלות תיאורטיות ומישור גאוס.

15 סרטונים


2. מערכות משוואות ומטריצות

פתרון מערכות משוואות לינאריות, הכרת המטריצה ופעולות בסיסיות על מטריצות.

25 סרטונים


3. המטריצה ההפיכה

המטריצה ההפיכה, משוואות אלגבריות, ושאלות סיכום.

14 סרטונים


4. הדטרמיננטה

הדטרמיננטה, חישוב ישיר ודירוג, שאלות סיכום וכלל קרמר.

20 סרטונים


5. מרחבים וקטוריים פרק א

הגדרת המרחב הוקטורי, הגדרת התת- מרחב.

22 סרטונים


6. מרחבים וקטוריים פרק ב

צירופים לינאריים ותלות לינארית.

24 סרטונים


7. מרחבים וקטוריים פרק ג

הבסיס ומימד המרחב. סכום וחיתוך של מרחבים.

15 סרטונים


5. העתקות לינאריות

ההעתקה הלינארית, גרעין ותמונה של ההעתקה, וקטור קוארדינטות, מטריצת מעבר והמטריצה המייצגת של העתקה.

27 סרטונים6. לכסון מטריצות

ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי של ערכים עצמיים.

19 סרטונים


8. מרחב המכפלה הפנימית

הגדרת המכפלה הפנימית. הגדרת הנורמה, אורתוגונליות של וקטורים ואותונורמליות.

11 סרטונים


logo בניית אתרים