הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


מד"ר - משוואות דיפרנציאליות רגילות - מכללת HITתוכן עניינים לקורס מד"ר

1. הקדמה למד"ר מסדר ראשון

מיון וסיווג של מד"ר מסדר ראשון, הגדרת תנאי התחלה ותנאי שפה.

9 סרטונים


2. מד"ר לינארי מסדר ראשון ומשוואת ברנולי

פתרון מד"ר לינארי מסדר ראשון בעזרת גורם אינטגרציה והרחבה למשוואת ברנולי.

9 סרטונים


3. משוואה פרידה ומשוואה הומוגנית

פתרון משוואה פרידה על ידי הפרדת משתנים והרחבה לפתרון משוואה הומוגנית.

6 סרטונים


4. משוואה מדוייקת

פתרון משוואה מדוייקת באופן טכני ופתרון משוואה כמעט מדוייקת בעזרת גורם אינטגרציה.

6 סרטונים


5. סיכום מד"ר מסדר ראשון

משפט קיום ויחידות למד"ר מסדר ראשון וסיכום.

4 סרטונים


6. מד"ר מסדר שני

הקדמה למד"ר מסדר שני, טכניקת הורדת סדר, וורונסקיאן ומד"ר לינארי הומוגני מסדר שני.

10 סרטונים


7. מד"ר אי-הומוגני מסדר שני

הקדמה, טכניקה ופתרון בעזרת שיטת השוואת המקדמים ושיטת וורייאצית הפרמטרים.

6 סרטונים


10. מערכת משוואות דיפרנציאלית

פתרון מערכת משווואות דיפרנציאלית, מערכת הומוגנית ואי הומוגנית.

11 סרטונים


12. התמרת לפלס

התמרת לפלס, פונקציית דלתא, פונקציית מדרגה והתמרה הפוכה.

19 סרטונים


13. יישומי התמרת לפלס

פתרון מד"ר בעזרת התמרת לפלס וקונבולוציה של התמרת לפלס.

8 סרטונים


טואול הקמת אתרי אינטרנט