הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


מד"ח - משוואות דיפרנציאליות חלקיות - מכללת HITתוכן עניינים לקורס מד"ח

1. משוואת הגלים בקטע אינסופי

נוסחת ד'למבר לפתרון משוואת הגלים בקטע סופי.

2. משוואת הגלים בקטע חצי אינסופי

הרחבת תנאי ההתחלה לקטע אינסופי ופתרון בעזרת נוסחת ד'למבר.

3. בעיית שטורם ליוביל

טכניקת פתרון בעיות שפה בעזרת שטורם ליוביל.

4. משוואת הגלים בקטע סופי

פתרון משוואה הגלים בעזרת הפרדת משתנים וחישוב מקדמים בעזרת פורייה.

5. אינטגרל האנרגיה

הוכחת קיום ויחידות פתרון בעזרת אינטגרל האנרגיה.

6. מד"ח מסדר שני

מיון וסיווג של מד"ח מסדר שני, הצורות השונות. הצגה קנונית לכל צורה וקווים אופייניים.

7. משוואת לפלס

משוואת לפלס, עקרון המקסימום, פתרון משוואת לפלס על מלבן.

8. משוואת לפלס בקואורדינטות קוטביות

הצגת משוואת לפלס בעזרת קואורדינטות פולריות. נוסחת פואסון, פונקצית גרין, בעית נוימן וזהויות גרין.

9. משוואת החום

משוואת החום במוט סופי, משוואת החום אי-הומוגנית, משוואת החום בתנאי שפה אי-הומוגניים ומשאוות החום בקטע אינסופי.

logo בניית אתרים