הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


מבוא להסתברות - מכללת אפקהתוכן עניינים לקורס מבוא להסתברות

1. תורת הקבוצות

הכרת הקבוצה ופעולות בסיסיות בקבוצות

16 סרטונים


2. יסודות ההסתברות א

מרחב המדגם, מרחב הסתברות, פונקציית התפלגות ופעולות על מאורעות

19 סרטונים


3. יסודות ההסתברות ב

הרחבה על פעולות בהסתברות ומאורעות זרים

12 סרטונים


4. קומבינטוריקה

שיטות חישוב של קומבינציות מתמטיות

14 סרטונים


5. קומבינטוריקה בהסתברות

שיטות ספירה בבעיות הסתברותיות ופרדוקס היום הולדת

9 סרטונים


6. הסתברות מתקדמת א

הסתברות מותנית ונוסחת ההסתברות השלמה

12 סרטונים


7. הסתברות מתקדמת ב

תלות בין מאורעות ושאלות סיכום ובעיית מונטי הול

15 סרטונים


8. משתנה מקרי בדיד

המשתנה המקרי הבדיד, הקדמה והסבר מקיף ותרגילים על התפלגות והתפלגות מצטברת

11 סרטונים


9. התפלגויות חשובות א

התפלגות ברנולי, ההתפלגות הבינומית, והתפלגות גיאומטרית

15 סרטונים


10.התפלגויות חשובות ב

התפלגות בינומית שלילית, התפלגות היפר גיאומטרית והתפלגות פואסון

10 סרטונים


11. התוחלת

התוחלת, השונות וסטיית התקן

12 סרטונים


12. משתנה מקרי רציף

המשתנה המקרי הרציף, התלפגות אחידה, מעריכית, נורמלית והתוחלת

18 סרטונים


13. התפלגות דו מימדית

המשתנה המקרי הדו מימדי, בדיד ורציף ותוחלת המשתנה המקרי הדו מימדי

13 סרטונים


14. תלות בין משתנים מקריים

תלות בין משתנים מקריים, השונות המשותפת ומקדם המתאם

8 סרטונים


15. חוקי גבול

אי שיוויון מרקוב, צ'ביצ'ב, החוק הגדול החזק והחלש של המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי

14 סרטוניםטואול הקמת אתרי אינטרנט