הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


אלגברה לינארית


סטודנטים רבים יעידו כי קורס זה הוא אחד הקורסים הרלוונטיים ביותר בלימודי המתמטיקה לאורך התואר. מערכות רבות, ואלגוריתמים רבים מתבססיים על חשיבה מטריציונית והצגת מודל בעזרת מטריצות.

קורס אלגברה לינארית של YegerMaster ייתן לכם את כל הכלים שתזקקו להם כדי להבין את הקורס ברמה אחרת. החל מנושאים טכניים כגון דירוג מריצות וכלה בנושאים מושפטים ביניהם מרחבים וקטוריים או נושאים קשים כמטריצות מעבר של העתקות לינאריות. כך או כך עם הקורס אלגברה לינארית של YegerMaster אתם בידיים טובות. 

החומר מועבר בצורה ברורה עם תרגילים מגוונים ומקיפים, ואולי הכי חשוב, מתומצתים, כך שתנצלו את זמנכם בצורה המירבית. אין צורך לשרוף שעות מול מסך או בכיתה, כדי להבין לעומק את עולם המטריצות והמרחבים הוקטוריים.

בהצלחה!תוכן הקורס

1. מספרים מרוכבים

1.1  מספרים מרוכבים
  המספר המדומה הקדמה 
  תרגיל בסיס 1
  תרגיל בסיס 2
  תרגיל בסיס 3

  תרגיל סיכום 
  שאלה תיאורטית 1
  שאלה תיאורטית 2

  שאלה תיאורטית 3
  שאלה תיאורטית 4

  הצגה פולרית הקדמה
  הצגה פולרית פעולות 

  הצגה פולרית תרגיל 1
  
הצגה פולרית תרגיל 2
  הצגה פולרית תרגיל 32.  מערכת משוואות

  מערכת משוואת הקדמה 
  דירוג מטריצה
  דירוג תרגיל 1
  דירוג תרגיל 2
  אין ואינסוף פתרונות תרגיל 1
  אין ואינסוף פתרונות תרגיל 2
  אין ואינסוף פתרונות תרגיל 3
  אין ואינסוף פתרונות תרגיל 4
  אין ואינסוף פתרונות תרגיל 5
  הרחבה למערכת הומוגנית 
  מערכת משוואות עם פרמטר הקדמה 
  מערכת משוואות עם פרמטר תרגיל 1
  מערכת משוואות עם פרמטר תרגיל 2
  מערכת משוואות עם פרמטר תרגיל 3


3.  מטריצות

3.1  מטריצות  
  פעולות במטריצות הקדמה 
  המטריצה המשוחלפת 
  מטריצות תרגיל 1
  מטריצות תרגיל 2
  מטריצות תרגיל 3
  מטריצות מיוחדות 
  מטריצות סימטריות הקדמה
  מטריצות סימטריות תרגיל 1
  מטריצות סימטריות תרגיל 2
  שאלת סיכום 1
  שאלת סיכום 2
  שאלת סיכום 3

3.2  המטריצה ההפיכה  
  מטריצה הפיכה הקדמה 
  הפיכה תרגיל 1 
  הפיכה תרגיל 2
  הפיכה תרגיל 3
  הפיכה תרגיל 4
  הפיכה תרגיל 5 
  פתרון מערכת משוואות תרגיל 1
  פתרון מערכת משוואות תרגיל 2
  משוואת אלגבריות תרגיל 3
  משוואת אלגבריות תרגיל 4
  משוואת אלגבריות תרגיל 5
  שאלת סיכום תרגיל 1

  שאלת סיכום תרגיל 2
  משפט השקילויות 

3.3  הדטרמיטננטה פרק א' 
  הדטרמיטננטה הגדרה 
  הדטרמיטננטה תרגיל 1 
  הדטרמיטננטה תרגיל 2
  הדטרמיטננטה תרגיל 3
  הדטרמיטננטה תרגיל 4
  דט' של מטריצה משולשת 
  דירוג דטרמיננטה
  תכונות הדטרמיננטה
  דירוג דט' תרגיל 1
  דירוג דט' תרגיל 2
  דירוג דט' תרגיל 3
  דירוג דט' תרגיל 4
  דירוג דט' תרגיל 5
  משפט השקילויות 
  שאלת סיכום 1
  שאלת סיכום 2
  שאלת סיכום 3
  שאלת סיכום 4
  שאלת סיכום 5
  שאלת סיכום 6 

3.4 הדטרמיטננטה פרק ב' 
  דט' תרגיל 1
  דט' תרגיל 2 
  דט' תרגיל 3
  הוכיחו\הפריכו תרגיל 1
  הוכיחו\הפריכו תרגיל 2
  כלל קרמר הקדמה
  כלל קרמר תרגיל 1
  כלל קרמר תרגיל 2
  כלל קרמר תרגיל 3
  כלל קרמר תרגיל 4
4.  מרחבים וקטורים

4.1  מרחבים וקטוריים ותתי מרחב

  המרחב הוקטורי הקדמה
  מרחבים וקטוריים תרגיל 1 
  מרחבים וקטוריים תרגיל 2
  מרחבים וקטוריים תרגיל 3
  מרחבים וקטוריים תרגיל 4
  מרחבים וקטוריים תרגיל 5 
  מרחבים וקטוריים מוכרים
  תתי מרחב הקדמה
  תת מרחב תרגיל חימום 1
  תת מרחב תרגיל חימום 2
  תת מרחב תרגיל חימום 3
  תת מרחב תרגיל חימום 4
  תת מרחב תרגיל חימום 5

4.2  תתי מרחב - הרחבה
  תת מרחב משפט 1
  תת מרחב תרגיל 4 
  תת מרחב תרגיל 5
  תת מרחב תרגיל 6 
  תת מרחב תרגיל 7
  תת מרחב משפט 2 
  תת מרחב תרגיל 8
  תת מרחב תרגיל 9
  תת מרחב תרגיל 10
  תת מרחב תרגיל 11
  תת מרחב תרגיל 12
  תת מרחב תרגיל 13
  תת מרחב תרגילים נוספים 1
  תת מרחב תרגילים נוספים 2 
  תת מרחב תרגילים נוספים 3
  תת מרחב תרגילים נוספים 4

4.3  צירופים לניאריים והמרחב הנפרש
  צירופים לניאריים הקדמה  
  צירופים לניאריים תרגיל 1 
  המרחב הנפרש
  המרחב הנפרש תרגיל 2
  המרחב הנפרש תרגיל 3
  הרחבה לצירוף הלינארי
  משפט המרחב הנפרש
  שאלה תיאורטית 1
  שאלה תיאורטית 2
  שאלה תיאורטית 3
  שאלה תיאורטית 4
  שאלה תיאורטית 5
  שאלה תיאורטית 6

4.4  תלות לינארית
  תלות לינארית הקדמה  
  הרחבה למשפט השקילויות  
  תלות לינארית תרגיל 1
  תלות לינארית תרגיל 2
  תלות לינארית תרגיל 3
  תלות לינארית תרגיל 4
  תלות לינארית תרגיל 5
  תרגיל סיכום 1
  תרגיל סיכום 2
  תרגיל סיכום 3
  תרגיל סיכום 4

4.5  בסיס ומימד
  בסיס ומימד הקדמה  
  בסיס ומימד תרגיל 1  
  בסיס ומימד תרגיל 2
  בסיס ומימד הרחבה
  בסיס ומימד תרגיל 3
  בסיס ומימד תרגיל 4
  בסיס ומימד תרגיל 5
  בסיס ומימד תרגיל 6
  בסיס ומימד תרגיל 7
  בסיס ומימד תרגיל 8
  בסיס ומימד תרגיל 9

4.6  סכום וחיתוך של מרחבים וקטוריים
  סכום וחיתוך מרחבים הקדמה  
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 1  
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 2
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 3
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 4
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 5
  משפט המימדים 
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 6
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 7
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 8
  סכום וחיתוך מרחבים תרגיל 95.  ההעתקה הלינארית

5.1  העתקה ליניארית 
  העתקה ליניארית הקדמה  
  העתקה ליניארית תרגיל 1  
  העתקה ליניארית תרגיל 2
  העתקה ליניארית תרגיל 3
  העתקה ליניארית תרגיל 4
  העתקה ליניארית תרגיל 5
  העתקה ליניארית תרגיל 6 
  העתקה ליניארית תרגיל 7
  העתקה ליניארית תרגיל 8
  העתקה ליניארית תכונות 
  העתקה ליניארית תרגיל סיכום 
  גרעין ותמונה הקדמה 
  גרעין ותמונה תרגיל 1
  גרעין ותמונה תרגיל 2
  גרעין ותמונה תרגיל 3 
  גרעין ותמונה תרגיל 4 
  גרעין ותמונה תרגיל 5 
  משפט המימדים להעתקות 
  משפט המימדים להעתקות תרגיל 1
  הגדרות נוספות
  תרגיל סיכום 1 
  תרגיל סיכום 2
  חד-חד-ערכיות ועל של העתקה

5.2  מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר  
  וקטור קואורדינטות הקדמה  
  וקטור קואורדינטות תרגיל 1  
  מטריצת מעבר הקדמה 
  מטריצת מעבר תרגיל 1
  מטריצת מעבר תרגיל 2
  מטריצה מייצגת סיכום 
  מטריצה מייצגת תרגיל סיכום 1 
  מטריצה מייצגת תרגיל סיכום 2


6.  לכסון מטרייצות

  ערכים עצמיים הקדמה  
  ערכים עצמיים תרגיל 1  
  ערכים עצמיים הרחבה 
  תרגיל 1
  תרגיל 2
  
תרגיל 3 

  תרגיל 4 

  ריבוי אלגברי וגיאומטרי הקדמה

  ריבוי אלגברי וגיאומטרי תרגיל 1

  ריבוי אלגברי וגיאומטרי תרגיל 2

  לכסון מטריצות הקדמה

  לכסון תרגיל 1

  ליכסון הרחבה 

  לכסון תרגיל 1 

  לכסון תרגיל 2

  לכסון תרגיל 3

  לכסון תרגיל סיכום 1

  לכסון תרגיל סיכום 2

  לכסון תרגיל סיכום 3

  לכסון תרגיל סיכום 47.  המכפלה הפנימית ואורתוגונליות

  מרחב מכפלה פנימית הקדמה  
  מרחב מכפלה פנימית תרגיל 1  
  מרחב מכפלה פנימית תרגיל 2 
  הנורמה הסבר
  הנורמה תרגיל 1
  
הנורמה תרגיל 2 

  הנורמה תרגיל 3

  הנורמה תרגיל 4

  אורתוגונליות הגדרת 

  אורתוגונליות תרגיל 1

  אורתוגונליות תרגיל 2

  תהליך גרם-שמידט

  שלבי תהליך גרם-שמידט 

  גרם-שמידט תרגיל 1 

  גרם-שמידט תרגיל 2

  - שיעור  לוח.
  - שיעור פרונטלי.

logo בניית אתרים