הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


מתמטיקה דיסקרטית - מכללת HITתוכן עניינים לקורס מתמטיקה דיסקרטית

1. לוגיקה מתמטית

טבלאות אמת, הצרנות, שקילויות לוגיות, מערכת הנחות ומסקנה וכמתים.

15 סרטונים


2. תורת הקבוצות

תרגילים בסיסיים, פעולות על קבוצות, קבוצת המנה. תרגילים טכניים ותיאורטיים.

20 סרטונים


3. יחסים

הגדרת היחס ותכונות בסיסיות, יחסי שקילות ויחסי סדר.

26 סרטונים


4. פונקציות

תכונות החד-חד-ערכיות ועל בפונקציות רציפות ובדידות.

10 סרטונים


5. עוצמות פרק א

הגדרת העוצמה, קבוצות בנות מנייה ועוצמת הרצף. חשבון עוצמות.

18 סרטונים


6. עוצמות פרק ב

תרגילים מתקדמים בעוצמות.

9 סרטונים


7. אינדוקציה

אינדוקציה מתמטית.

3 סרטונים


8. קומבינטוריקה פרק א

קומבינטוריקה בסיסית, תמורות, צירופים וחלוקות.

13 סרטונים


9. קומבינטוריקה פרק ב

הבינום של ניוטון ועקרון ההכלה וההדחה.

10 סרטונים


10. קומבינטוריקה פרק ג

עקרון שובך היונים, נוסחאות נסיגה ופונקציות יוצרות.

13 סרטונים


logo בניית אתרים