הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


מד"ר - משוואות דיפרנציאליות רגילות - מכללת אפקהתוכן עניינים לקורס מד"ר

1. הקדמה למד"ר מסדר ראשון

מיון וסיווג של מד"ר מסדר ראשון, הגדרת תנאי התחלה ותנאי שפה.

9 סרטונים


2. מד"ר לינארי מסדר ראשון ומשוואת ברנולי

פתרון מד"ר לינארי מסדר ראשון בעזרת גורם אינטגרציה והרחבה למשוואת ברנולי.

9 סרטונים


3. משוואה פרידה ומשוואה הומוגנית

פתרון משוואה פרידה על ידי הפרדת משתנים והרחבה לפתרון משוואה הומוגנית.

6 סרטונים


4. משוואה מדוייקת

פתרון משוואה מדוייקת באופן טכני ופתרון משוואה כמעט מדוייקת בעזרת גורם אינטגרציה.

6 סרטונים


5. סיכום מד"ר מסדר ראשון

משפט קיום ויחידות למד"ר מסדר ראשון וסיכום.

4 סרטונים


6. מד"ר מסדר שני

הקדמה למד"ר מסדר שני, טכניקת הורדת סדר, וורונסקיאן ומד"ר לינארי הומוגני מסדר שני.

10 סרטונים


7. מד"ר אי-הומוגני מסדר שני

הקדמה, טכניקה ופתרון בעזרת שיטת השוואת המקדמים ושיטת וורייאצית הפרמטרים.

6 סרטונים


8. משוואת אויילר

הגדרה ופתרון משוואת אויילר הומוגנית ואי-הומוגנית. פתרון עם וללא פולינום אופייני.

8 סרטונים


9. בעיית שטורם ליוביל

פתרון בעיית השפה - בעיית שטורם ליוביל.

9 סרטונים


10. מערכת משוואות דיפרנציאלית

פתרון מערכת משווואות דיפרנציאלית, מערכת הומוגנית ואי הומוגנית.

11 סרטונים


טואול הקמת אתרי אינטרנט