הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישי


            מכללת אפקהקורסי יסוד

חדו"א 1 

קורס יסוד לתלמידי מדעים והנדסה.
בקורס זה נקבל כלים מתמטיים שבהם נשתמש לאורך כל התואר.
נלמד לחקור פונקציות ולהבין את התנהגותן, כן נלמד גם סדרות ואינטגרלים.


לדף הקורס לחצו  כאן

אלגברה לינארית

קורס יסוד שבו נבין איך לפתור מערכות משוואות, גם עם פרמטר, מטריצות, מטריצות הפיכות ודטרמיננטות

בנוסף נלמד על מרחבים וקטוריים, תתי מרחבים, משפט המימד, העתקות לינאריות ומטריצות לכסינות.


לדף הקורס לחצו  כאן

מתמטיקה בדידה

קורס יסוד במתמטיקה.
נלמד על לוגיקה מתמטית, תורת הקבוצות, יחסים, פונקציות ועוצמות של קבוצות.
כמו-כן נלמד קומבינטוריקה בשיטות שונות בין היתר עקרון שובך היונים, הבינום של ניוטון.


לדף הקורס לחצו כאן

חדו"א 2

קורס המשך לתלמידי מדעים והנדסה.

בקורס זה נתחיל עם טורים ולאחר מכן נרחיב את הבנתנו ונלמד לחקור פונקציות רבות משתנים ונתמקד בעיקר בפונקציה בת שני משתנים. 
כמו-כן נלמד אינטגרלים כפולים ומשולשים ונבין את יישומיהם והמשמעויות הפיסיקליות שלהם. כן נלמד אינטגרלים קוויים ומשטחיים.


לדף הקורס לחצו  כאן


קורסים מתקדמים 

מד"ר - משוואות דיפרנציאליות רגילות

קורס מתקדם במתמטיקה בו נלמד למיין משוואות דיפרנציליות ולסווגן.

בעיקר נלמד לפתור מד"ר:

מד"ר מסדר ראשון, מד"ר מסדר שני ומערכות של משוואות דיפרנציאליות.
לדף הקורס לחצו  כאן

מד"ח - משוואות דיפרנציאליות חלקיות

קורס מתקדם לתלמידי מדעים והנדסה.

בקורס זה נקבל כלים מתמטיים מתקדמים לניתוח תהליכים פיסיקליים.
נלמד מהו המד"ח, מיון וסיווג משוואות מסדר שני.
כמו כן, נכיר את משוואת הגלים, החום ולפלס. 


לדף הקורס לחצו  כאן

אנליזה נומרית

קורס מתקדם במתמטיקה.
נכיר את פולינום האינטרפולציה, גזירה ואינטגרציה נומרית. וכן אינטגרציית גאוס. 
כמו-כן נכיר פתרונות נומריים למד"ר ומשוואות לא לינאריות בנוסף למערכות משוואות ושיטות איטרטיביות לפתרון מערכות.לדף הקורס לחצו  כאן

אנליזה הרמונית

קורס מתקדם במתמטיקה.
נלמד על מרחבי מכפלה פנימית, בעיות שפה ופונקציות עצמיות.

בעיקר נתמקד בטורי פורייה, משפט דיריכלה, גרעין דיריכלה, התמרת פורייה והתמרת לפלס. פתרון מד"ר בעזרת לפלס וקונבולוציה.

לדף הקורס לחצו כאן

מבוא להסתברות

קורס מתקדם במתמטיקה.
נלמד בצורה יסודית כיצד לחשב הסתברות. החל ממרחב מדגם ומרחב הסתברות, הסתברות מותנית ונוסחת ההסתברות השלמה וכלה במשתנים מקריים בדידים ורציפים ופונקציית התפלגות.
כן נלמד גם על התוחלת, סטיית התקן וחוקי גבול.לדף הקורס לחצו כאן

פונקציות מרוכבות

קורס מתקדם במתמטיקה.
נחזור על המספרים המרוכבים ונכיר את הפונקציות המרוכבות. נרחיב את מושג הגזירות גם לפונקציות אלו ותכונת האנליטיות. נכיר את טור לורן ואת משפט השארית גם כן.
כמו כן נלמד לפתור מד"ר מסדר שני בעזרת טורים. 


לדף הקורס לחצו כאן

סרטוני מבחנים לדוגמא כולל פתרונות מלאים


חדו"א 1

מבחן לדוגמא המכיל 5 שאלות ברמת מבחן, כולל פתרון מלא לכל שאלה ושאלה.

עולה בקרוב


אלגברה לינארית

מבחן לדוגמא המכיל 5 שאלות ברמת מבחן, כולל פתרון מלא לכל שאלה ושאלה.

לרכישה לחצו  כאןמד"ר - משוואות דיפרנציאליות רגילות

מבחן לדוגמא המכיל 5 שאלות ברמת מבחן, כולל פתרון מלא לכל שאלה ושאלה.

לרכישה לחצו  כאן


מתמטיקה בדידה

מבחן לדוגמא המכיל 5 שאלות ברמת מבחן, כולל פתרון מלא לכל שאלה ושאלה.

לרכישה לחצו  כאן

לתפריט המבחנים  לחצו   כאן

logo בניית אתרים